9T51B0108 GE 1 Phase 0.5 KVA BuckBoost Dry Type Transformer. 120x240V Primary X 12/24V Secondary